Copyright U13Studio 2016

ул. Др Мелгарда бб 18430 Куршумлија Централа: 027/381-222 и 027/381-335 Факс: 027/381-595 ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА wpf5a7638a_1a.png
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share via e-mail Print
sertifikat akreditacija.png

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И РАДНИКА, СА КУЦНИМ ЛЕЦЕЊЕМ И ХИТНОМ МЕДИЦИНСКОМ ПОМОЦИ


1. Служба за здравствену заштиту одраслих са Здравственим станицама у Раци, Пролом бањи, Луковској бањи и здравственим амбулантама у Жуцу, Грабовници, Рудару, Добром Долу и Куршумлијској бањи,

2. Одељење за хитну и неодложну помоц,

3. Одељење за здравствену заштиту радника,

4. Одсек за куцно лецење и медицинску негу.


СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ, ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ И ЖЕНА, СА ПОЛИВАЛЕТНТНОМ ПАТРОНАЖОМ


1. Одсек за здравствену заштиту предшколске деце,

2. Одсек за здравствену заштиту школске деце,

3. Одсек за здравствену заштиту жена

4. Одсек поливаленте патронаже.


СТАЦИОНАР, ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗУ И СПЕЦИЈАЛИСТИЦКО КОНСУЛТАТИВНА ДЕЛАТНОСТ


1. Служба стационара са интерном медицином и неурологијом,

2. Одељење за физикалну медцину и рехабилитацију,

3. Одсек за пнеумофтизиолошку заштиту,

4. Одсек за офталмолошку заштиту,

5. Одељење дијализе,

6. Одсек за дерматовенерологију


СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ И РАДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ


1. Одељење лабораторијске дијагностике,

2. Одсек радиолошке дијагностике.


СЛУЖБА СТОМАТОЛОГИЈЕ


1. Одсек за општу стоматологију,

2. Одељење за децију и превентивну стоматологију.

3. Одсек ортопидије вилица


СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ, ТЕХНИЦКЕ И ДРУГЕ СЛИЦНЕ ПОСЛОВЕ


1. Одељење за опште, правне и кадровске послове,

2. Одељење за економско финасијске послове,

3. Одељење возног парка,

4. Одељење за одржавање.