Copyright U13Studio 2016

ул. Др Мелгарда бб 18430 Куршумлија Централа: 027/381-222 и 027/381-335 Факс: 027/381-595 ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА wpf5a7638a_1a.png
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share via e-mail Print
sertifikat akreditacija.png

28.02.2020.

Јавна набавка радова - путнички лифт на објекту хитне службе Дома здравља Куршумлија

26.02.2020.

Јавна набавка медицинских апарата

26.02.2020.

Јавна набавка лож уља

Позив за подношење понуде Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

02.03.2020.

Јавна набавка потрошног материјала за анализаторе Urised Mini &DocUReader 2 pro

Позив за подношење понуде

04.03.2020.

Јавна набавка - путнички лифт на објекту хитне службе Дома здравља Куршумлија

Позив за подношење понуде Позив за подношење понуде Конкурсна документација Измена и допуна Конкурсне документације Обавештење о Продужењу рока Измена и допуна Конкурсна документација Конкурсна документација

09.03.2020.

Јавна набавка потрошнoг материјал за анализаторе Urised Mini &DocUReader 2 pro

Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора

16.03.2020.

Јaвна набавка реагенаса за хематолошке анализе

Позив за подношење понуде

14.04.2020.

Jaвна набавка радова - путнички лифт на објекту хитне службе Дома здравља Куршумлија

06.04.2020.

Javna nabavka lož ulja

28.03.2020.

Јавна набавка лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019.годину

Позив за подношење понуде Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

27.05.2020.

Јавна набавка лож уља

Позив за подношење понуде

27.05.2020.

Јавна набавка хематолошких реагенаса

Позив за подношење понуде Позив за подношење понуде Конкурсна документација Измена и допуна Конкурсне документације Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору Обавештење о Обустави поступка Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

29.05.2020.

Јавна набавка резервних ауто делова и сервисирање и одржавање моторних возила са уградњом резервних делова

Позив за подношење понуде Конкурсна документација 29052020 PozivZaPodnosenjePonude (1)2020.pdf Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација 29052020 konkursna dokumentacija.pdf Одлука о додели уговора 27052020 odluka o dodeli ugovora.pdf 27052020 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (2) 2020.pdf 27052020 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 2020 -1.pdf 27052020 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 2020.pdf 14042020 ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.pdf 06042020 odluka o dodeli ugovora.pdf 28032020 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru вега 875.pdf 28032020 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru вега.pdf 16032020 PozivZaPodnosenjePonude 2020.pdf 16032020 KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2020.pdf 09032020 ObavestenjeOZakljucenomUgovorу EUROMEDICINA.pdf Обавештење о закљученом уговору 04032020 izmena i dopuna konkursne.pdf 04032020 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava 3.pdf 02032020 odluka o dodeli ugovora.pdf Конкурсна документација Обавештење о Продужењу рока 28022020 izmena i dopuna konkursne.pdf 28022020 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava 2.pdf 26022020 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Superlab.pdf 26022020 Poziv za podnošenje ponude2020.pdf 26022020 KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2020.pdf

02.06.2020.

Јавна набавка горива

Позив за подношење понуде Обавештење о закљученом уговору

17.06.2020.

Јавна набавка резервних ауто делова и услуге сервисирања и одржавања моторних возила са уградњом резервних делова

Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора Конкурсна документација 02062020 poziv - gorivo 2020.pdf 02062020 konkursna dokumentacija - gorivo 2020.pdf 17062020 odluka o dodeli ugovora.pdf

28.06.2020.

Јавна набавка резервних ауто делова и услуге сервисирања и одржавања моторних возила са уградњом резервних делова - поновљен поступак

Позив за подношење понуде Конкурсна документација 28062020 PozivZaPodnosenjePonude (1)2020 ponovljen postupak.pdf Обавештење о закљученом уговору 28062020 konkursna dokumentacija ponovljeni postupak.pdf

30.06.2020.

Јавна набавка средстава за хигијену

Позив за подношење понуде Обавештење о закљученом уговору

02.07.2020.

Јавна набавка резервних ауто делова и услуге сервисирања и одржавања моторних возила са уградњом резервних делова

Позив за подношење понуде Конкурсна документација Конкурсна документација 30062020 PozivZaPodnosenjePonude 2020.pdf 30062020 konkursna dokumentacija 2020.pdf 02072020 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (1).pdf Обавештење о закљученом уговору

10.07.2020.

Јавна набавка горива

Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора

15.07.2020.

Јавна набавка горива

Позив за подношење понуде Конкурсна документација

16.07.2020.

Јавна набавка резервних ауто делова и услуге сервисирања и одржавања моторних возила са уградњом резервних делова - поновљен поступак

Позив за подношење понуде

20.07.2020.

Јавна набавка средстава за хигијену

Позив за подношење понуде Конкурсна документација Конкурсна документација 10072020 odluka o dodeli ugovora.pdf Исправка одлуке о додели уговора Одлука о додели уговора Поновљен поступак Одлука о додели уговора мале вредности 15072020 ispravka odluke o dodeli ugovora.pdf 16072020 odluka o dodeli ugovora ponovljen postupak.pdf 20072020 odluka o dodeli ugovora male vrednosti.pdf

07.08.2020.

Јавна набавка горива

Позив за подношење понуде Конкурсна документација

13.08.2020.

Јавна набавка средства за хигијену

Позив за подношење понуде

14.08.2020.

Јавна набавка резервних ауто делова и услуге сервисирања и одржавања моторних возила са уградњом резервних делова - поновљен поступак

Позив за подношење понуде Конкурсна документација Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 07082020 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 2020.pdf Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору 13082020 Obavestenje о zakljucenom ugovoru deltagraf 2020.pdf 13082020 Obavestenje о zakljucenom ugovoru Natali drogerija 2020.pdf 14082020 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 2020.pdf